لیست محصولات این تولید کننده Eksen

اکسن فعالیت خود را از سال 1988 در بخش لوازم خانگی کوچک آغاز کرد و در سال 1993 تولید اطو دستی را شروع کرد.

اکسن فعالیت خود را از سال 1988 در بخش لوازم خانگی کوچک آغاز کرد و در سال 1993 تولید اطو دستی را شروع کرد.


در سال 1997 برند اکسن وارد فعالیت های صادراتی شد و در سال 1998 امتیاز انحصاری چای ساز  خود را معرفی کرد.


اکسن در سال 2002 با شروع صادرات بخارشوی از رقبایش چیشی گرفت .


اکسن با بیش از 80 مدل و طراحی مختلف تندیل به یکی از تولیدکنندگان عمده لوازم گرمایشی کوچک خانه ، هم درترکیه و هم در خارج از آن شده است .

بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف

لیست مقایسه محصولات

انصراف