آینده تک فرزندها

آینده تک فرزندها

آینده تک فرزندها

امروزه علاوه بر اینکه تک فرزندی در خانواده های ایرانی رواج پیدا کرده اکثر مادران این فرزندان علاوه بر پدران ،شاغل هستند .

طبق نظریه اکثر کارشناسان روانشناسی، فرزندانی که مادران شاغل دارند بسیار مستقل و آینده شغلی درخشان دارند ، چرا که تمام سعی خود را دارند که تا شرایط مناسبی برای خانواده خود به وجود بیاورند زیرا در تمام طول زندگی نظاره گر تلاش و کوشش مادرشان بودند و از آنجائیکه رابطه عاطفی بین مادر و فرزند عمیق تر است موجب الگو برداری بیشتر از او می شود حال اینکه این نظریه تا حدودی با تک فرزندی و مسائل پیرامون آن در تضاد باشد که جای بسی و گفتگوی بیشتری دارد که در فصل های بعدی دنبال خواهیم کرد .

نظرات بازدیدکنندگان