برخی دلایل فروش اینترنتی خوب

برخی دلایل فروش اینترنتی خوب

برخی دلایل فروش اینترنتی خوب

*با مشتریان در تعامل نزدیک باشید

قطعا یک فروشنده خوب فروشنده ای است که با مشتریان خود در تعامل باشد ،این کار باعث میشود نام تجاری فروشگاه در مرکز توجه قرار بگیرد.

**هدایت مشتری در سایت

سعی کنید مراحل گام به گام خرید در فروشگاه اینترنتی شما واضح و روشن باشد تا مشتری سر در گم نشود و خرید را نیمه رها نکند.

***کیفیت تصویر و توصیف کامل

زمانیکه مشتریان در حال خرید اینترنتی هستند نمیتوانند محصول را به طور دقیق مورد بازرسی قرا بدهند لذا به چند قطعه عکس همراه توضیحات فروشگاه شما تکیه میکنند پس یک عکس با کیفیت در زوایای مختلف و مناسب می تواند در درصد جذب موثر باشد.

****اطلاعات تماس  

اطلاعات تماس در سایت می تواند به اطمینان مشتری در خرید برای ایجاد هرگونه مشکل چه در خرید و چه در زمان بعد از خرید کمک بسیارزیادی کند.

*****روند پرداخت نهایی و هزینه حمل

یک روند طولانی در پرداخت ،منجر به خستگی و تجربه ناخوشایند شود پس با یک روش پرداخت ساده و بسیار کوتاه همچنین اشاره به چگونگی هزینه حمل انگیزه بعدی خرید را ایجاد کنید.

******قیمت مناسب

مهم ترین عامل خرید، قیمت مناسب است .بدین صورت که اگر قیمت خیلی پایین باشد مشتری فکر میکند که محصول کیفیت نامناسبی دارد و یا بالعکس بالا بودن قیمت هم شانس خرید را کم میکند پس با آزمون و خطاهای مناسب یک استراتژی قیمت گذاری بیابید تا در بدست آوردن مشتری جدید و نگه داشتن مشتری قدیم موفق باشید.

با برداشتی از سایت پارسووب

نظرات بازدیدکنندگان